August 19, 2016

Kinh doanh Online, website hay mạng xã hội Facebook?

Trong thời đại mạng xã hội phổ biến và phát triển mạnh mẽ, các trang web kinh doanh truyền thống đang dần ít được quan tâm. Một số bạn đã ròi bỏ website để chạy đua để kinh doanh trên mạng xã hội, bạn có nghĩ cách này đúng chưa? Đọc tiếp nhe.